2022 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Başvuru ve Sınav Tarihleri Duyurusu
23 Şubat 2022

Kurumumuz 2022 Yılı Pratisyen Hemodiyaliz Hekimliği, Periton Diyaliz Hemşireliği, Hemodiyaliz Hemşireliği, Uzman Hemodiyaliz Hekimliği Resertifikasyonu başvuru ve sınav tarihleri güncellenmiş olup; program bilgileri ekte sunulmuştur.

Resertifikasyon Sınav Programı Formu Uzman (1).docx
Resertifikasyon Sınav Programı Formu Pratisyen (1).docx