İç Hat Telefon
10 Şubat 2022


İç Hat Telefon: 

Birim Sorumlusu:
1009
Sicil: 3184
Yardımcı Sağlık: 1370
Sürekli İşçi:
3531
Genel Yazışma:
1130
İzin Masası:
3533-3534
Evrak Kayıt:
1126-3500
Asistan Doktor Masası:
2181
Uzman Doktor Masası:
2182
Disiplin Masası
: 1127