Çocuk Yoğun Bakım

 

Klinik Hakkında

28 günlük yenidoğan döneminin bitiminden 18 yaşa kadar çocuklar; vücut yapısı, işleyişi ve hastalıkları bakımından yetişkinlere oranla oldukça büyük farklılıklar gösterir. Bu nedenle yoğun bakım ve tedavi gerektiren durumlarda yetişkin yoğun bakımları, çocukların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalır. Bu amaçla geliştirilen çocuk yoğun bakım üniteleri, bebekliğin ve çocukluğun her döneminde acil vakaların tedavi ve kontrolüne yönelik ekipmanlarla donatılmıştır. Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde çocuk hastalıkları alanında uzmanlaşan hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık personelleri tarafından oluşturulan multidisipliner ekipler görev almaktadır.

Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 10 yatağa sahip olup; Sağlık Bakanlığı tarafından yatakların tamamı 3.düzey yoğun bakım yatağı olarak tescillenmiştir. Çocuk Yoğun Bakım Ünitemiz modern tıbbi donanımı ile güncel bilgiler ışığında hem hastanemizde, hem de başka hastanelere başvurup çocuk yoğun bakım ihtiyacı duyulan hastalara yoğun bakım desteği sağlamaktadır.

Ünitemizde  solunum desteği, santral venöz kataterizasyon, arter kataterizasyonu, total parenteral beslenme, sürekli renal replasman tedavisi, plazma değişimi tedavisi, hasta başı röntgen,  hasta başı ultrason, ekokardiyografi ve hasta başı EEG çekimi işlemleri yapılabilmektedir.

Ünitede yatan çocukların takip ve tedavisinde gerekli durumlarda Çocuk Kliniğimizin yandal uzmanlarından ve hastanemizdeki diğer branş hekimlerinden destek alınmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Mart 2022