Klinik Hakkında
22 Şubat 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Genel İç Hastalıkları Kliniği ve İç Hastalıkları Yan Dalları (Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Onkoloji ve Romatoloji) ve 2.basamak İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesini barındırmakta olup; erişkinlere ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. 

 

Hastanemizde 1884’ten bu yana İç Hastalıkları Kliniği mevcuttur.1957 yılında 2. Dahiliye Kliniği kurulmuş ve bunu 1958 yılında  3. Dahiliye Kliniği, 1977 yılında 4. Dahiliye Kliniği, 2002 yılında 5. Dahiliye Kliniği’nin kuruluşu izlemiştir. Kliniğimiz 2012 yılından itibaren sağlık kurumlarındaki yeni yapılanma çerçevesinde  tek Dahiliye Kliniği olarak hizmet vermektedir. Kliniğimizin yataklı birimi; Sultangazi Yerleşkesi Binasında 62 adet Genel Dahiliye ve 7 adet 2. basamak Yoğun Bakım yatağı ile hizmet vermektedir. Kliniğimiz Sultangazi Yerleşkesi, Fatih Haseki’de bulunan Merkez Yerleşke ve hastanemize bağlı Fatih Kamu Sağlığı Binasında Genel Poliklinik, Yan Dal Poliklinikleri, Diyabet Polikliniği ile Diyabet Eğitim Birimlerinde poliklinik hizmeti vermektedir. 

 

MİSYONUMUZ

 

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği olarak misyonumuz; hastanemizin yüzlerce yıla dayanan geleneğinin ışığında güncel kanıta dayalı  bilimsel verilere dayalı, nitelikli ve evrensel boyutta bilgi üretebilen iç hastalıkları uzman hekimlerinin yetiştirilmesinde öncülük etmek ve erişkinlere “Önce İnsan” ilkesi ile sürekli öğrenen, uzman insan kaynağı ile uluslararası standartlarda teknolojiyle bütünleşen, kalite hedef ve ilkelerine uygun, bilim, eğitim ve etik anlayışla hizmet sunan ve hizmet alanın memnuniyetinin sağlandığı, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmeti vermektir.

 

VİZYONUMUZ

 

Vizyonumuz, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini yüksek kalite standartlarında sunan bir klinik olmaktır. Bu yolda hizmet kalitesinden ödün vermeden  sağlık hizmetinde mükemmelliğin yakalanmasının yanı sıra bilgi üretimi artmış servis ve poliklinik hizmetleri sunarak İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimine katkıda bulunmak ve sonuçta yeterli bilgi ve etik değerlere sahip uzman hekimler yetiştirmektir.