Klinik Hakkında
22 Şubat 2022

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1933 tarihinden itibaren Dermatoloji hastalıkları poliklinik ve yataklı servis hizmeti verirken, Dermatoloji Kliniği olarak 1986 yılından itibaren de eğitim kliniği olmuştur.

 Dermatoloji Kliniğinde bütün deri hastalıkları değerlendirilerek ileri tetkikleri ile takip ve tedavileri  yapılmaktadır. Alerjik hastalıklar, ürtiker, alerjik kontakt dermatit, atopik dermatit, Büllü hastalıklar, Behçet hastalığı, psoriasis, Mikozis Fungoides ve fototerapi ile takip edilen  hastalıklar, hidradenit özel polikliniklerinde dosyalarıyla  takip edilmektedir. Kliniğimizde hasta muayenesinin yanı sıra  Wood inceleme, dermatoskopik inceleme, elektrokoterizasyon, kriyoterapi,  paterji testi, yama testi (8 seri), soğuk ve sıcak uyarı testleri, (TempTEST*), gıda uyarı testleri, prick test, otolog serum testi gibi alerji testleri, vücut bölgesine PUVA , dar band UVB, UVA1 gibi tanı ve tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

Perşembe günü; Psoriasis Polikliniği,

Çarşamba günü; Hidradenitis supurativa ve endikasyon dışı poliklinikleri,

 Perşembe günü öğleden sonra;  Büllü Hastalıklar,

Cuma günü öğleden önce;  Behçet Hastalığı poliklinikleri,

Haftada 1 kozmetik polikliniği yapılmaktadır.

Poliklinikteki 1 adet İşlem Odasında biyopsi, elektrokoter, intralezyonel ve sublezyonel enjeksiyon gibi invazif işlemler; Alerji Testleri Odasında da haftanın 5 günü deri prick test (solunumsal ve gıda), alerji yama testleri (standart, kozmetik, ilaç kutanöz adverse seri, bacak ülser ve tekstil seri, dental, metal, foto yama olmak üzere 8 seri), otolog serum deri testleri, TempTEST, soğuk kolinerjik uyarı testleri,koşu bandı testi ile birlikte diğer kurdeşen testleri hastalar bilgilendirilerek ve onamları alınarak yapılmaktadır. 

 

*Temp TEST cihazının bulunduğu Türkiye’deki ilk Dermatoloji Kliniği ve tek Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği olarak hastalarımıza hizmet etmekteyiz.

Dermatoloji Kliniği olarak   polikliniğimizde günde 2-3 poliklinik, 3 uygulama odasında 200’e yakın hastaya hizmet verilmektedir.