Klinik Hakkında
12 Temmuz 2023

 SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Türkiye’nin eski ve köklü kliniklerinden biridir ve 2019 yılı Temmuz ayından itibaren Sultangazi Yerleşkesinde de hizmet vermeye başlamıştır. Zaman zaman tek bir klinik olarak zaman zaman da iki klinik olarak eğitim ve araştırma faaliyetini sürdürmüştür. İsmail Hakkı TOKATLI ve Muzaffer ÖKTEM birinci ve ikinci Klinik Şefi olarak birlikte çalışmışlardır. Türkiye’de ilk stapes cerrahisi ve mikro cerrahi Muzaffer ÖKTEM tarafından Haseki Hastanesinde yapılmıştır.   

 1978-1987 yılları arasında Doğan KUNTAY Şef olarak tek başına uzun yıllar görev yapmıştır. Mehmet ÖMÜR ve Turgay HAN birinci ve ikinci Klinik Şefi olarak birlikte çalışmışlardır. 2002 yılında Osman KARAASLAN, 2005-2010 yılları arasında Orhan ÖZTURAN birinci ve ikinci KBB Şefi olarak görev yaptılar. 2010-2012 yılları arasında Murat Haluk ÖZKUL 1. KBB Şefi olarak, Osman KARAASLAN 2. KBB Şefi olarak görev yaptılar. 2012-2015 yılları arasında Murat Haluk ÖZKUL eğitim ve idari sorumlu olarak görev yapmıştır. 2015’ten 2023 yılına kadar da Reşit Murat AÇIKALIN İdari sorumlu olarak, görev yapmış olup; Hüsamettin YAŞAR eğitim sorumlusu olarak aynı tarihten itibaren görevini sürdürmektdir.

KBB Kliniğinde 16 oda ve toplam 25 yatağımız mevcuttur. Sultangazi Yerleşkesinde her gün saat 08.30 – 16.30 saatleri arasında 5 poliklinikte hizmet verilmektedir. Poliklinikte 5 adet muayene ünitesi, 5 endoskopik muayene ünitesi, 1 adet muayene mikroskopu, 1 adet Videostroboskopi ünitesi, 1 adet VNG ve bir adet küçük müdahale odası mevcuttur. Odyoloji Laboratuvarı (İşitme testleri) ve Yenidoğan İşitme Tarama Ünitesi mevcuttur.

Haseki Yerleşkesi Poliklinik Binasında her gün saat 08.30 – 16.30 saatleri arasında 1 adet Heyet Polikliniği, 3 adet KBB Polikliniği hizmet vermektedir. Poliklinikte 3 adet muayene ünitesi, 3 adet endoskopik muayene ünitesi, bir adet muayene mikroskopu, odyoloji (işitme) ve denge laboratuvarı ve bir adet küçük müdahale odası mevcuttur.

Hastanemizde her gün iki adet KBB Kliniğine tahsis edilmiş ameliyathane masası mevcuttur. Kliniğimizde otoloji (kulak) ameliyatları (timpanoplasti, timpanomastoidektomi, radikal mastoidektomi , stapes cerahisi), baş boyun kanser cerrahisi ameliyatları, septoplasti (burun kıkırdak eğriliği) cerrahisi, uyku apnesi ve horlama cerrahisi, tiroid cerrahisi, tükürük bezi cerrahisi, kronik sinüzit operasyonları ve adenotonsillektomi (geniz eti, bademcik) gibi çocuk KBB operasyonları yapılmaktadır. Kliniğimize ait polikliniklerde rutin KBB muayenesinde her türlü diagnostik ve fleksibl nazofaringolaringoskopi cihazları ile ileri değerlendirmeler yapılmaktadır. Kliniğimizde her türlü odyolojik test yapılmaktadır.

Kliniğimizde hasta hizmetlerinin yanı sıra asistan eğitimine pratik ve teorik eğitim olarak önem verilmektedir. Haftada bir gün genel vizit, her gün Başasistan viziti, bir gün makale saati, haftada bir gün de seminer yapılmaktadır. Ayrıca makale saatinde problemli ve nadir hastaların olgu sunumu yapılmaktadır. Bütün bunların yanı sıra kliniğimizde yıllık 15-20 arasında ulusal ve uluslararası yayın yapılmaktadır. Her geçen gün kliniğimizin eğitim, hizmet ve bilimsel düzeyini daha yükseğe çıkarmak için bütün ekip olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz.