Klinik Hakkında
01 Şubat 2024

Psikiyatri; insan psikolojisi, ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Erişkin Psikiyatri, 18 yaş ve üzeri kişilerde görülen ruhsal hastalıkların tanısının konulmasını ve tedavi edilmesini amaçlayan psikiyatri dalı olarak tanımlanır. Psikiyatri Kliniklerinde, Psikiyatri Uzmanları ve Klinik Psikologlardan oluşan uzman kadroları görev alır.

 

Psikiyatri Poliklinik Hizmetleri hastanemiz Sultangazi Yerleşkesi Haseki Polikliniklerimizde yapılmaktadır.

Ayrıca Habipler ve Fatih’te hastanemiz bünyesinde 2 adet Toplum Ruh Sağlığı Birimi bulunmaktadır.

 

Psikiyatri Polikliniklerinde aşağıdaki hastalıkların psikofarmakolojik tedavileri düzenlenmektedir.

-Anksiyete bozuklukları,

-Panik bozukluğu,

-Yaygın anksiyete bozukluğu

-Sosyal fobi, özgül fobi

-Obsesif - kompulsif (takıntılı - zorlantılı) bozukluk,

-Travma (örselenme) sonrası stres bozukluğu,

-Akut stres bozukluğu-

-Duygu durum bozuklukları,

-Depresif bozukluk,

-Doğum sonrası depresif bozukluk,

-Bipolar Mizaç Bozukluğu,

-Psikolojik Kökenli Ağrı Bozukluğu,

-Yeme Bozuklukları,

-Anoreksiya Nevroza,

-Bulimia Nevroza,

-Erişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB),

-Uyum Bozuklukları,

-Dürtü Kontrol Bozuklukları,

-Öfke Kontrol Bozukluğu,

-Trikotillomani (Saç yolma bozukluğu),

-Patolojik Kumar Oynama,

-Kleptomani,

-Cinsel İşlev Bozuklukları,

-Psikotik Bozukluklar,

-Şizofreni,

-Organik Olmayan Psikoz,

-Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisi,

-Kanser, diyabet gibi yaşam boyu süren bedensel hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal sorunlar.