Klinik Hakkında
02 Haziran 2023

Mikrobiyolojinin  Çalışma Alanları:

Mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkların teşhisini koymak, tedaviye yön verici bulguları saptamak, tedavi için kullanılacak ilaçların seçimine yardımcı olmak ve enfeksiyon hastalıklarının tanılarının konulmasını sağlamak mikrobiyolojinin çalışma alanlarıdır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, hematoloji, elısa, seroloji, bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji, moleküler olarak yedi alt başlıkta hizmet vererek; bakteriyel, viral, paraziter ve mantarlarla gelişen infeksiyonların tanısının konulmasını sağlar. Mikrobiyoloji alanı gittikçe gelişen teknoloji ile yeni veri analizleri yapmakta ve daha etkili laboratuvarlar kurarak insanlara daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

 

 Mikrobiyolojide Çalışılan Temel Testler:

Kan sayımı, sedimentasyon, idrar, boğaz, balgam gibi örneklerden kültür-antibiyogram, klamidya-mikoplazma antijen testleri, direk mantar aranması ve kültürü, rotavirüs-adenovirüs gaita antijen testleri, hepatit markerları ve diğer viral hastalıkların tanısal testleri, amip ve giardia gibi paraziter hastalıkların mikroskopik ve antijen testleridir.

Sultangazi Haseki Yerleşkesi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız ve Acil Laboratuvarlarımız 24 saat hizmet vermektedir. Sadece Fatih Semt Polikliniği Laboratuvarı hafta içi 08:00 -16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hastanemiz laboratuvar çalışmalarında tüm dünyada  kabul görmüş ve önerilen kalite kontrol protokolleri uygulanmakta ve bu katılımlar belgelenmektedir.