Klinik Hakkında
03 Mart 2022

Tıbbi Onkoloji Nedir?

Tıbbi onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini yapmakla kalmaz aynı zamanda kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını da kapsayan bir bilim dalıdır. Kanserin her aşamasında; tanı, takip ve tedavilerin düzenlenmesinde Tıbbi onkoloji eşliğinde dahili branşlar, cerrahi branşlar, radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp gibi çeşitli alanlarla beraber bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak karar verilir.

Tedavi Şekli Nasıldır?

Tedavi, damardan ya da oral yolla verilen ilaç uygulaması şeklinde gerçekleştirilir; ancak bu uygulama, kanserin türüne göre değişiklik gösteriyor. Tedavi planlaması; kanserin hücre tipine, başladığı organa ve yayıldığı bölgeye göre değişiyor. Tedavi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak amacıyla adjuvan, kitleyi operasyona uygun hale getirmek veya organı korumak amacıyla neoadjuvan;  ileri evre hastalıkta ise yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla palyatif olarak uygulanıyor. Tedavi tek başına veya kombinasyon olarak da yapılabilmektedir. Kemoterapi yanında günümüz onkolojisinde direk kanser hücrelerini hedef alan hedefe yönelik tedaviler her geçen gün ilerlemektedir. Bu durum bizim elimizi güçlendirmekte hastalara ise umut ışığı olmaktadır.

Kemoterapinin amacı, yapılarındaki bazı değişiklikler nedeniyle kontrolsüz büyüyen kanser hücrelerinin yok olmasını sağlamaktır. Çoğu durumda, farklı etki mekanizmaları olan birkaç ilaç birlikte verilerek kanser hücresinin öldürülmesi hedeflenir.

 Hastanemizde Tıbbi Onkoloji Polikliniği, Fatih Haseki Merkez Polikliniği’nde hizmet vermektedir.