2022 Yılı Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınav Sonucu Duyurusu
26 Eylül 2022


26.09.2022 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilen Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınavı Sonuçları ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Resertifikasyon Sınav SonuçlarI.xlsx