Hasta Kan Yönetimi Rehberleri Hakkında Duyuru
26 Ocak 2023

İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgi sayılı yazısında kan ve kan bileşeni kullanan klinisyenlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "Hasta Kan Yönetimi Rehberleri" Bakanlığımızın web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiş olup söz konusu rehberlere https://ekutuphane.saglik.gov.tr / ttps://shgm.saglik.gov.tr / TR-45986/rehberler.html ve https://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/?_Dil=1 adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda sağlık tesisinizde görev yapan tüm klinisyenlerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve rehberlere erişiminin sağlanması, ayrıca hastane web sayfaları ve HBYS’lerden duyurulması, hastane transfüzyon komitesi üyeleri ve transfüzyon merkezi sorumlularının da yazılı olarak bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Op. Dr. Gürhan ÇELİK

Başkan