CV-TR
01 Mart 2022

Doç.Dr.Aytül MUTLU

Nöroloji Kliniği                    

Dr.Aytül Mutlu 1982 yılında Eskişehir Bahçelievler Lisesi’nden, 1988 yılında Anadolu Üniversitesi –Eskişehir Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.1989-1990 yılları arasında Nevşehir Aile Sağlığı Merkez’inde  mecburi hizmetini yaptı. Nöroloji ihtisasını 1994 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.1994-1995 yılları arasında Silivri Devlet Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı olarak çalıştı.2011 yılında Klinik Nörofizyoloji yan dal ihtisasını yaptı.2020 yılında Doçentlik unvanı aldı.1995 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Klinik İlgi Alanları: Epilepsi, Uyku Bozuklukları