CV-TR
01 Mart 2022

Uz.Dr.Özlem SELÇUK

Nöroloji Kliniği    
    

Dr. Özlem SELÇUK 1998 yılında Antalya Gazi Lisesi’nden, 2006 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2016-2017 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Nöroloji ihtisasını 2012 yılında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.2012-2013 yılları arasında Muş Bulanık Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı.2015 yılından itibaren SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.  


Klinik İlgi Alanları: İnme, Parkinson Hastalığı, Demans, Epilepsi, Başağrısı