Palyatif Bakım Merkezi
06 Nisan 2023

Palyatif Bakım Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşım” olarak tanımlanmıştır.

Palyatif bakımda; asıl hastalık değil, asıl hastalığa bağlı bazı belirtiler (ağrı, solunum sıkıntısı, uyku bozukluğu, iştahsızlık veya beslenme bozukluğu, kronik yara, depresif belirtiler ve psikososyal sorunlar)  ve -varsa- hastanın yaşam kalitesini bozan diğer belirtilerin bakım ve tedavisi amaçlanır.

Palyatif bakım insanın ömrünün her anını insanlık onuruna uygun, ağrısız ve yaşam kalitesi yüksek olarak geçirmesi için geliştirilmiş bütüncül bir yaklaşım anlayışıdır ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir insan hakkı olarak belirlenmiştir.

Hastanemizin Palyatif Bakım Merkezi’nin açılışı, Aile Hekimliği Kliniği’e bağlı olarak 23.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 12 odalı ve 20 yataklı birim olarak hizmet vermeye başlayan merkezimiz; Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6.Kat C Blok’tadır.

Palyatif Bakım Merkezi’nde Bakım Verilen Hasta Grupları:

Bütün branşlardan bakım hastaları, ileri dönem kanser hastaları,motor nöron hastalıkları (kas ve sinir tutulmasıyla giden ilerleyici bir hastalık),ileri dönem alzheimer (bunama), amyotrofik lateral skleroz (yaygın kas zayıflığıyla giden ilerleyici bir hastalık), multiple skleroz (MS),muskuler distrofi, ileri dönem parkinson hastalığı, ileri dönem felç, ileri dönem organ yetmezlikleri, immün yetmezlik hastaları, solunum  sıkıntısı çeken hastalar,ileri dönem AIDS hastaları,yoğun bakım tedavisi biten; ancak bir süre palyatif bakım tedavisi gerektiren hastalıklar.

Palyatif Bakım Merkezi'nin içerisinde; Meşguliyet Odası, Çok Amaçli Salon, Ekip Odası ile Muayene ve Görüşme Odası yer almaktadır.

Palyatif Bakım Merkezi’ne Hasta Kabulü:

Evden hasta kabulünde;  hasta yakını, hastanın güncel epikriz ve kan tahlil sonuçlarıyla birlikte klinik sekreterliğine başvurur. Hekimler tarafında görüşme planlanır. Görüşme sonrası uygunluk verilen hastanın yatışı yapılmaktadır.

Sağlık kuruluşlarından hasta kabulünde; yatışı yapılacak olan hastanın yatak uygunluğunun sorumlu hekim tarafından bildirilmesini takiben 112 Hastane Koordinasyon Merkezi aracılığıyla merkezimize kabulü sağlanmaktadır.

Hastanemiz Yoğun Bakım Kliniği’nde ve diğer kliniklerde yatan hastayı takip eden hekimin önerisi üzerine konsültasyon yoluyla Palyatif Bakım Sorumlu Hekimi tarafından ilk değerlendirme yapılarak hastanın merkeze transferi sağlanır.

Palyatif Bakım Merkezi’nde Verilen Sağlık Hizmetleri:

-Ağrı ve diğer semptomların kontrol altına alınması, beslenme desteğinin sağlanması, hasta ve ailesinin manevi desteklerinin karşılanması, hastanın son dönem bakımı ve hastanın fiziksel semptomlarının giderilmesi,

-Hasta yakınlarına gerekli eğitimleri ilk yatıştan taburcu tarihine kadar (kişisel bakım eğitimi, katater bakımı,aspirasyon eğitimi, perine bakımı vb) YAP-İZLE-ÖĞRET-YAP ilkesine göre planlanarak uygulamalı olarak verilmesi,

-Evde bakım imkanı olmayan hastaların (kimsesiz, evsiz,sosyal desteği olmayan vb) bakımevi gibi birimlere yönlendirilerek bakımlarının devamının sağlanması.

Palyatif Bakım Merkezi Ekibi:

Palyatif bakım, multidispliner bir ekip anlayışıyla hasta ve ailesine destek olma amacındadır. Bu nedenle ekipte:

-Uzman ve Asistan Hekim, Hemşire,Diyetisyen,Psikolog,Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Manevi Destek Uzmanı bulunmaktadır.


 • 1664273262813.JPG
 • 1664273262802.JPG
 • 1664273262788.JPG
 • 1664273262777.JPG
 • 1664273262766.JPG


 • 1664279788645.JPG
 • 1664279788631.JPG
 • 1664279850794.JPG
 • 1664279850824.JPG
 • 1664279850814.JPG
 • 1664279995865.JPG
 • 1664279972921.JPG
 • 1664279850804.JPG
 • 1664279972963.JPG
 • 1664279972907.JPG
 • 1664279972949.JPG
 • 1664279850834.JPG
 • 1664279788617.JPG
 • 1664279788588.JPG